Kontaktné údaje
Kontakty
 

FENIX SK, s.r.o.

Smaragdová 47
040 11 Košice
Mobil:    +421 905 396 478
Tel:        +421 557 896 221

E-mail:  obchod@fenixsk.sk
Web:     www.fenixsk.sk
 

IČO:          36 207 888
DIČ:          2020061758
DIČ DPH: SK2020061758

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Košice I., Oddiel: Sro, Vložka: 12597/V.
Tlač

Animated button